ISTANBUL cultural and sportive capital of EUROPA

عقاب دوسر معروف آذربایجان ترکیه


برای یونیورساد زمستانی ارضروم و المپیک جوانان اروپا در ترابزون تریلیونها سرمایه گذاری شد .

 در این 5 سال ترکیه در راستای هدف 100 سالگی جمهوریت بیلیونها در این ناحیه هزینه کرده و در حال کردن است.

در المپیک جوانان اروپا ترابزون میزبان 6000 ورزشکار و 30 هزار تماشاگر از سایر کشورهای اروپایی است

از جمله تاسیسات ورزشی میتوان به :

بازسازی استادیوم ترابزون اسپور - 30 هزار نفری

استادیوم جدید ترابزون 45000 نفری - u/c

سالن 7500 نفری بسکتبال - u/c 90%prog

سالن 3500 نفری والیبال دانشگاه ترابزون - compelet

سالن آتلتیزم ترابزون 8000 نفری u/c 95% prog

سالن فوق مدرن شنای المپیک با امکان باز و بسته شدن سقف 3000 نفری

ساخت سالن هندبال 2000 نفری

تشویق گروه خصوصی سازی با حزف مالیا برای ساخت 5 هتل 5 ستاره

ساخت دهکده ورزشی برای 6000 ورزشکار

ساخت 10 کورت تنیس

ساخت استادیوم ارضزوم 25 هزلر نفری

ساخت سالن هاکی 3600 نفری

ساخت سالن هاکی 1600 نفری

ساخت سالن پاتن یخی(بوز پتنی) 3500 نفری

2 برج پرتاب اسکی - سومین برج مرتفع جهان

ساخت 20 تاسیس ورزش زمستانی

و ....

تصاویری از قارادنیز شرقی به مرکزیت ترابزون 

اوزون گول - ترابزون-با تاسیسات توریستی فراوان

آیدر یایلاسی - قارادنیز شرقی ترابزون

اثر تاریخی سوملا - ترابزون

اثر تاریخی سوملا - ترابزون

اثر تاریخی سوملا - ترابزون

شهر ریزه از قارادنیز شرقی

شلاله ای در ترابزون

شلاله ای در ترابزون

ظ 


مثالی از پلهای رایج در ترابزون

ایکیز(دوقلو) دره-ترابزون

ایاصوفیه کوچک ترابزون

چنگ کوی - ترابزون

سوملا ترابزون

ترابزون قارادنیز شرقی

اردو

شهر اردو از قارادنیز شرقی


ترابزون قارادنیز شزقی

rize su sporlari

+     توسط M.E  |